ที่อยู่สำนักงานแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม

ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 64000

 

โทรศัพท์ 0 5561 2639

โทรสาร  0 5561 2758