สรจ.สุโขทัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย