สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562