สรจ.สุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2562