สรจ.สุโขทัย จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562